O’zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati o’g’risida"gi 1993 yil 2 sentyabrdagi 913-XII-sonli Qonuni

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat boshqaruvi hududiy organlari tuzilmasini takomillashtirish to’g’risida"gi 2004 yil 5 yanvardagi 2-sonli qarori

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat va xo’jalik boshqaruvi organlarining jamoatchilik bilan aloqalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi 2006 yil 22 sentyabrdagi 203-sonli qarori

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat va xo’jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuridik va jismoniy shaxslar bilan o’zaro hamkorligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi 2007 yil 23 avgustdagi 181-sonli qarori

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlari faoliyatini huquqiy ta’minlash darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi 2007 yil 24 avgustdagi 182-sonli qarori

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari xodimlarining xizmat guvohnomasi to’g’risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida"gi 2012 yil 5 yanvar 2-sonli qarori