2017-2020 yillarda Namangan viloyati Yalpi hududiy mahsulot hajmi 173.1 foizga o‘sdi.

Namangan viloyatida 2017-2020 yillar davomida YaHM hajmi 12.1 trln.so‘mga ortib, amaldagi narxlar bo‘yicha 173,1 foiz o‘sishga erishildi.

Asosiy ko‘rsatkichlar tahlil qilinganda:

Sanoat - 1,5 barobarga;
Iste’mol mollari - 1,4 barobarga;
Qurilish ishlari - 2,0 barobarga;
Qishloq xo‘jaligi - 1,6 barobarga;
Chakana savdo - 1,2 barobarga;
Xizmat ko‘rsatish - 1,3 barobarga o‘sdi.

Namangan viloyatida 2021 yilning 2-chorak yakuni bilan iqtisodiy islohotlarni borishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahliliy ma'lumotnoma (xls 1.3 mb)